U bent hier: herstructurering

Herstructurering

Succesvol ondernemen betekent risico’s durven nemen maar deze ook zo goed mogelijk beheersen. Iedere onderneming kan door het maken van (achteraf) foute keuzes in  problemen raken. Soms worden problemen veroorzaakt of versneld door omstandigheden buiten de onderneming, bijvoorbeeld een onverwachte en snelle economische neergang. Meestal ligt de kern van  de problemen in het bedrijf zelf.

Croon & Magendans werkt samen met u aan het opsporen, analyseren en verhelpen van factoren die een belemmering vormen in uw bedrijfsvoering. Wij streven  altijd naar optimaal teamwork met andere adviseurs zoals uw accountant. Kernwoorden hierbij zijn: no nonsense aanpak, focus op hoofdzaken (niet op details), geen onnodige ellenlange onderzoeken.

Erkenning van de problemen en een sterke wil om deze op te lossen vormen samen het begin van herstel. Het herstelproces gaat gepaard met weerstanden en emoties. Vaak komt een onderneming versterkt uit een probleemfase, als tijdig wordt ingegrepen.

Meer informatie over de herstructurering van uw onderneming:

Meer informatie of contact

Klik op de button: