U bent hier: Marktanalyse

Analyse Markt

Voordat de interne organisatie succesvol kan worden gereorganiseerd moet een gedegen analyse worden gemaakt van de markt(en) waarop u actief bent. Hoe ontwikkelt de totale markt zich: groei, stabilisatie of krimp? Hoe ontwikkelt uw marktaandeel zich ten opzichte van uw concurrenten? Wat zijn de trends op het gebied van product- en dienstontwikkeling? Welk type business is succesvol? Wat zijn de kritische succesfactoren?

Het is van belang de ontwikkelingen bij uw huidige en potentiële concurrenten goed in kaart te brengen. Wat kunt u leren van hun sterke en minder sterke punten? En zeer belangrijk is natuurlijk hoe uw klanten over u denken en hoe (on)tevreden zij over u zijn.

Croon & Magendans brengt samen met u al deze zaken grondig in kaart en gebruikt daarvoor diverse praktische businessmodellen. Een goede analyse van de markt vormt de basis voor juiste strategische keuzes en is een voorwaarde voor effectieve reorganisatie.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij een goede marktanalyse? klik hier

Meer informatie over de herstructurering van uw onderneming:

Meer informatie of contact

Klik op de button: