U bent hier: Integriteit

Integriteit volgens Croon & Magendans

Het vakgebied bestaat uit delicate processen en vaak tegenstrijdige belangen. Croon & Magendans is zich daarvan bewust en zal de belangen van de cliënt altijd voorop laten staan. Wij garanderen daarom het volgende:

1) Croon & Magendans hanteert strikt de gedragscode van de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars en kan daarop worden aangesproken.

2) De cliënt kan rekenen op absolute geheimhouding en anonimiteit. Er wordt geen enkele informatie aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

3) In ieder project kent Croon & Magendans maar één opdrachtgever. Dat is de cliënt waarmee een duidelijke opdrachtbevestiging is overeengekomen. Croon & Magendans kan dan niet de belangen van een andere betrokkene behartigen.

4) Alleen de cliënt kan Croon & Magendans betalen. Croon & Magendans zal nooit van derden enige vorm van beloning ontvangen.

5) De tariefstructuur is volledig transparant. De cliënt weet vooraf wat de totale kosten voor zijn project zullen zijn. Deze kosten worden nooit overschreden. Verborgen kosten, commissies en bijkomende uren kennen wij niet. Is de cliënt niet tevreden over onze werkzaamheden, dan kan hij op ieder moment de opdracht intrekken.

6) Alleen projecten waarvan wij overtuigd zijn dat wij die succesvol kunnen afronden worden aangenomen.
 

Contact

Croon+Magendans

email: info@croonmagendans.nl

Vestiging Arnhem         Vestiging Ede
Zijpendaalseweg 47     Galvanistraat 1
6814 CC Arnhem          6716 AE  Ede
026-3547887                 0318-754150 

Croon+Magendans is lid van de BOBB (Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht) en van de DCFA (Dutch Corporate Finance Association).