U bent hier: qs financieringscapaciteit

Quickscan mogelijkheden financiering

Het voordeel van een quickscan is dat u relatief snel een deskundig oordeel en advies krijgt over de mogelijkheden in de financiering van uw bedrijf. Op basis van de laatste 3 jaarrekeningen, recente tussentijdse cijfers over het lopende boekjaar, en indien beschikbaar prognoses, beoordelen wij de financieringscapaciteit en de financieringsstructuur van uw onderneming.

Het maken van een vrijblijvende quickscan houdt in dat wij
1. de benodigde stukken lezen en analyseren
2. met u een gesprek voeren
3. een korte rapportage maken van onze bevindingen en de verdere aanpak.

Indien u op basis van de quickscan besluit om aan Croon & Magendans een vervolgopdracht te geven worden de kosten van de quickscan in mindering gebracht op de kosten van de vervolgopdracht.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot financiering van uw bedrijf? klik hier

Meer informatie over de financiering van uw bedrijf:

Meer informatie of contact

Klik op de button: