U bent hier: QS probleemanalyse

Quick scan probleemanalyse

Het voordeel van een quickscan is dat u relatief  snel een deskundig oordeel en advies krijgt over de aanpak van de problemen in uw bedrijf. Op basis van uw laatste businessplan, de meest recente jaarrekeningen  en het gesprek met u, beoordelen wij de aard van de problemen en de aanpak hiervan. Wij richten ons hierbij primair op een analyse van de markt, de kosten- en de financieringsstructuur, en de organisatie en het management.  

Het maken van een vrijblijvende quickscan houdt in dat wij
1. de benodigde stukken lezen en analyseren
2. met u (en eventuele andere sleutelfiguren) één of meerdere gesprekken voeren
3. een korte rapportage maken van onze bevindingen en de verdere aanpak.

Indien u op basis van de quick-scan besluit om aan Croon & Magendans een vervolgopdracht te geven worden de kosten van de quick-scan in mindering gebracht op de kosten van de vervolgopdracht.  

Wilt u meer informatie over de quickscan? klik hier

Meer informatie over de herstructurering van uw onderneming:

Meer informatie of contact

Klik op de button: