U bent hier: Risicokapitaal

Inbreng risicodragend vermogen

Eigen vermogen is risicokapitaal  waarvoor geen zekerheden op activa van de onderneming worden verstrekt. De verschaffers van eigen vermogen ontvangen hun geld nadat alle andere financiers zijn terugbetaald. Het hogere risico wordt vertaald in een hoger rendement ten opzichte van zekergestelde financiering. Vormen waarin risicokapitaal wordt verstrekt zijn bijvoorbeeld aandelenkapitaal (gewoon en preferent), agio bij uitgifte van aandelen, en achtergestelde leningen. Versterking van risicokapitaal vergroot meestal de financieringsmogelijkheden bij banken.   

Van een ondernemer wordt verwacht dat hij zelf risicokapitaal kan en wil inbrengen. Andere verschaffers kunnen zijn: de bank, een investerings- of participatiemaatschappij, of een informal investor (dit is vaak een voormalig ondernemer die zijn bedrijf verkocht heeft en zijn geld en kennis wil investeren in andere bedrijven). In sommige situaties kan de  overheid borg staan voor risicodragende financiering.

Croon & Magendans heeft een ruime kennis en een goed netwerk van verstrekkers van eigen vermogen en risicokapitaal.  

Wilt u meer informatie over risicodragend vermogen?  klik hier

Meer informatie over de financiering van uw bedrijf:

Meer informatie of contact

Klik op de button: